Bibliotheek

Cursisten Spaans, Italiaans en Engels

In ons centrum zetten wij maximaal in op een brede dienstverlening naar elke cursist. We doen dit door een optimale ondersteuning aan te bieden bij het volgen van hun leertraject.

Om onze cursisten nog meer van dienst te zijn, werd in ons centrum bij wijze van proefproject een bibliotheek opgericht ten behoeve van de cursisten Spaans, Italiaans en Engels.

Authentiek leesmateriaal; literatuur, romans en stripverhalen staan ter beschikking van onze cursisten.

De bibliotheek bevindt zich in het Open LeerCentrum van Dé Handelsschool op onze campus Keizersplein 19.  De openingsmomenten zijn maandag en dinsdag van 17u.30 tot 21u. en donderdag van 17u. tot 18u.

De beschikbare werken werden elektronisch geïnventariseerd en zijn via deze link consulteerbaar.

Het bibliotheekreglement kan je hier raadplegen.

Ik nodig dan ook de cursisten Spaans, Italiaans en Engels van ons centrum uit om maximaal gebruik te maken van deze unieke mogelijkheid.

Met vriendelijke groeten wens ik jullie veel leesgenot

Stany Meskens
directeur

stany.meskens@g-o.be

CVO Pro
Keizersplein 19
9300 Aalst

Leerkrachten

Een hedendaags volwassenenonderwijs aanreiken is een veelzijdige en tegelijkertijd boeiende opdracht.

Motiverende lesgevers, het creëren van een onthaal en een leeromgeving die cursistvriendelijk zijn, het gebruiken van hedendaagse multimedia- en projectietoepassingen vormen samen met vele andere aspecten de basisvoorwaarden voor een kwalitatief cursusaanbod.

Ik ben dan ook blij dat wij hiervoor maximale inspanningen leveren en zullen blijven leveren om een kwalitatief talenaanbod te realiseren.

Om onze lesgevers van dienst te zijn, werd beslist om hen nog beter te ondersteunen en dit door het aanleggen van een pedagogische en didactische bibliotheek met hedendaags en kwalitatief hoogstaand materiaal.

Deze bibliotheek staat ter beschikking van de taalleerkrachten van ons CVO Handelsschool en de lesgevers talen verbonden aan de scholen van de scholengroep Dender.

De bibliotheek bevindt zich in het Open LeerCentrum van Dé Handelsschool op onze campus Keizersplein 19.  De openingsmomenten zijn maandag en dinsdag van 17u.30 tot 21u. en donderdag van 17u. tot 18u.

De beschikbare werken werden elektronisch geïnventariseerd en zijn via deze link consulteerbaar.

Het bibliotheekreglement kan je hier raadplegen.

Ik nodig dan ook de betrokken leerkrachten uit om maximaal deze mogelijkheid te benutten.

Met vriendelijke groeten wens ik jullie veel leesgenot

Stany Meskens
directeur

stany.meskens@g-o.be

CVO Pro
Keizersplein 19
9300 Aalst

X